Hyppää sisältöön

Harjoittelijalle

Kulttuuripaja Marilyn on vuodesta 2014 lähtien tarjonnut harjoittelupaikan kymmenille eri alojen opiskelijoille. Useimmat ovat olleet lähihoitaja- tai terveydenhoitajaopiskelijoita. Lisäksi meillä on ollut mm. nuorisotyön, IT- ja media-alan opiskelijoita sekä sosionomiksi opiskelevia.

Kulttuuripaja Marilyn on kolmannen sektorin toimijana lähtökohtaisesti melko erilainen harjoittelupaikka. Toimintamme ei ole aivan niin tiukasti ajoitettua ja organisoitua kuin monessa muussa paikassa. Harjoittelijalle ei tarjota niin tiukkaa ja selkeää työroolia kuin mihin hän on ehkä aiemmin tottunut. Tätä ei kuitenkaan kannata pitää uhkana, vaan mahdollisuutena oppia toisenlaisen työympäristön toimintatapoja ja saada myös erilaista tietoa ja työkaluja tulevaa työelämää varten.

Suurimmalle osalle oma työrooli ei hahmotu harjoittelujakson ensimmäisen viikon aikana vaan se löytyy aktiivisella pajan toimintaa osallistumisella sekä hyvien ”antennien” avulla. Marilynin työntekijät luonnollisesti auttavat ja ohjaavat harjoittelijoita yhdessä keskustellen siitä millaisista työtehtävistä olisi kullekin eniten hyötyä oman alan ammattilaiseksi kasvun kannalta. Työotteemme perustuu käytännön sosaalipedagogiselle viitekehykselle, jossa korostuu kohtaamisen, yhteisöllisyyden ja sosiokulttuurisen innostamisen elementit

Harjoittelujakson aikana pääset meillä lähelle kulttuuripajan kävijöitä, jotka ovat hyvin heterogeeninen ryhmä ihmisiä, joilla on ja on ollut erilaisia haasteita elämässä.

Teemme tiivistä yhteistyötä alueen oppilaitosten kanssa ja olemme olleet mukana kehittämässä yhteistyötoimintaa eteenpäin.

Olemme saaneet lähes poikkeuksetta positiivista palautetta meillä harjoittelujakson tehneiltä. Nekin, jotka ovat kokeneet, etteivät ehkä haluaisi tulevaisuudessa tehdä työtä kolmannessa sektorissa ovat olleet tyytyväisiä, että ovat nähneet ja oppineet sen roolin toimijoiden ketjussa.